Import naar Europa

Voordat een auto bij ons of bij u voor de deur staat heeft er nogal wat moeten gebeuren.

Aanschaf
Nadat de auto aangekocht is moeten er 2 documenten aangeleverd worden, dat is de aankoop nota (Bill of sales) en de Title (Kenteken/ registratiebewijs). De auto moet natuurlijk ook naar de haven vervoerd worden. Dit kan d.m.v. transport via de weg en het komt ook voor dat we ze per trein vervoeren. Vanaf het moment van aankoop tot het moment van vertrek in de USA zit meestal ook een week of 3.

Uitvoer
Het uitvoeren gebeurt via onze vaste partner in Amerika. Die zorgt ervoor dat alle papieren in orde zijn. De auto’s worden in bijna alle gevallen per container verscheept naar Europa. In sommige gevallen doen we het ook wel een via een zgn. RoRO verscheping (Roll on Roll of) In dit geval staan de auto’s in het schip geparkeerd en niet in een container op het dek.

Invoer
Na een reis van 3 tot 5 weken komen de auto’s meestal binnen via de haven van Rotterdam. De auto’s worden bij de Douane aangegeven voor invoer. Hierdoor moet er BTW betaald worden en in bepaalde gevallen invoerrechten. Het uitpakken van de container, inklaren van de auto’s, etc. duurt vaak ook nog wel een week. Uiteindelijk worden de auto’s naar ons bedrijf getransporteerd door een andere vaste transporteur en dan is het inmiddels 2 maanden later.

Naar de klant
Vanuit ons bedrijf kan de auto naar de rest van Europa vervoerd worden. Desgewenst tegen meerprijs met een NL kenteken. Dit overleggen we vooraf met de klant.